Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Dave Tuin en Parkmachines, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67697216. Door middel van deze privacyverklaring wil Dave Tuin en Parkmachines duidelijk maken welke persoonsgegevens verwerkt worden voor het realiseren van haar diensten en het achterliggende doel van de verwerking. De verwerking van persoonsgegevens omvangt het opslaan, versturen, bewerken etc. van persoonsgegevens. Overigens is deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing op de verwerking door Dave Tuin en Parkmachines en niet op die van andere bedrijven die genoemd worden op de website en sociale media. Tot slot zal er vertrouwelijk worden omgegaan met de persoonsgegevens. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie.

Uitvoeren van de overeenkomst

Voor het uitvoeren van de diensten van Dave Tuin en Parkmachines zal gevraagd worden naar persoonsgegevens. Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op grond van een van de grondslagen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren. Wij hebben uw adres bijvoorbeeld nodig om uw bestelling bij u af te leveren en uw e-mailadres om de bevestiging te versturen. Hieronder wil Dave Tuin en Parkmachines duidelijk maken welke persoonsgegevens zij verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst en met welke partijen deze persoonsgegevens worden gedeeld voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Sendcloud

Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met Sendcloud. Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het product bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam en adres met Sendcloud delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Sendcloud.

Facturatieprogramma

Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met ons facturatieprogramma voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding. Wij delen uw naam, adres en details met betrekking tot uw bestelling met ons facturatieprogramma. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Ons facturatieprogramma heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven omschreven. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met ons facturatieprogramma.

Mailchimp t.b.v. e-maillijsten

Wij versturen onze digitale nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. U ontvangt onze nieuwsbrieven indien u heeft aangegeven dat u deze nieuwsbrieven wil ontvangen. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, kunt u een link vinden waardoor u zich kunt afmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. Dan ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met MailChimp.

Webhosting en webwinkelsoftware

Wij maken gebruik van WordPress en WooCommerce voor de webhosting en webwinkelsoftware. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen gedeeld. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel, dan ons (technische) ondersteuning te bieden en zij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met WordPress en WooCommerce.

Mollie Payments

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie en hierdoor worden uw financiële gegevens gedeeld met Mollie Payments. Mollie Payments verwerkt uw naam, adres en betaalgegevens zoals uw rekeningnummer of creditcardnummer. Mollie payments heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Mollie Payments.

Verwerken op grond van uw toestemming

Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Voordat uw persoonsgegevens worden gedeeld zal Dave Tuin en Parkmachines hiervoor expliciet toestemming aan u vragen. Deze persoonsgegevens kunnen met uw toestemming worden verwerkt voor het aanmaken en in stand houden van een persoonlijk account. Hiervoor verwerkt Dave Tuin en Parkmachines uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken ten behoeve van tracking cookies, indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Voor meer informatie over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken, waaronder tracking cookies, verwijzen wij u door naar onze Cookie Policy op onze website.

Toestemming intrekken

Hebben wij jouw persoonsgegevens voor een bepaald doel gekregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming ten allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vòòr de intrekking. U kan uw toestemming intrekken door middel van het verwijderen van uw persoonlijke account.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt gedurende het gebruik van de diensten van Dave Tuin en Parkmachines en de rechtmatige bewaartermijnen. Op grond van belastingwetgeving zijn wij verplicht om je bewijs van aankoop gedurende 7 jaar te bewaren. Wanneer dit gebruik en recht wordt beëindigd zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd. Hierboven staat omschreven hoe de toestemming tot verwerken van persoonsgegevens ingetrokken kan worden, indien u uw toestemming  gebruik van maakt zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen. Dit geldt overigens niet voor de persoonsgegevens die wij nodig hebben om aan de belastingwetgeving te voldoen.

Rechten

Op grond van de Europese privacywet heeft u een aantal rechten waar wij u op willen attenderen. Zodoende heeft u recht op:

  • Inzage van uw persoonsgegevens;
  • Herstellen van uw persoonsgegevens;
  • Verwijderen van uw persoonsgegevens;
  • Intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Het opvragen van uw persoonsgegevens voor het doorsturen naar andere bedrijven;
  • Het maken van bezwaar op het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • Klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor de mogelijkheid tot inzage of overige vragen kunt u contact opnemen via de volgende contactgegevens:

Contactpersoon van Dave Tuin en Parkmachines: Dave Veraart
Adres: Timmerwerf 73, 1969 NJ HEEMSKERK
Telefoonnummer: +31 (0)251 294517
E-mailadres: [email protected]

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Indien de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Wij hopen zodoende duidelijk te zijn geweest over de omgang met persoonsgegevens indien u gebruik maakt of wil maken van de diensten van Dave Tuin en Parkmachines. Indien u nog vragen heeft, schroom niet om contact op te nemen. Onze contactgegevens komen hierboven naar voren.